Potvrdenie o priebehu dezinfekcie ozónom

Priebeh dezinfekcie ozónom je úspešný iba v prípade vytvorenia konkrétnych koncentrácii ozónu. Dosiahnutá koncentrácia nezáleží iba od veľkosti priestoru a výkonu generátorov ozónu, ale aj od ďalších podmienok (teplota, vlhkosť). 

Ozonizáciu kontroluje prostredníctvom senzorov a ku každej dezinfekcii ozónom môžeme vystaviť potvrdenie o jej priebehu. Potvrdenie obsahuje graf s priebehom dosiahnutej koncentrácie ozónu a logovací súbor vo formáte pdf.