Odstraňovanie zápachu ozónom

Ozónom odstraňujeme najmä zápach biologického pôvodu (požiar, domáce zvieratá,...), chemický zápach iba čiastočne (maľovanie, riedidlá,...).

Ozón odstraňuje:

  • zápach spôsobený fajčením, varením, smažením, pripálením, požiarom, dlhodobo nevetrané priestory

  • zápach po maľovke

  • zápach po domácich zvieratách

  • zápach potu

  • záchodový zápach

  • chemický zápach, napríklad po maľovaní, lepidlách, riedidlách

Odstraňovanie zápachu ozónom prebieha v cca. 3x vyššej koncentrácii ako základná ozonizácia a opakuje sa dva až trikrát. Ozón zápach iba neprekrýva, ale natrvalo odstraňuje.