Je ozonizácia (čistenie a dezinfekcia ozónom) bezpečná?

02.11.2016

Ozón je spolu s ďalšími látkami ako kyslík, dusík, kysličník uhličitý, atď. súčasťou vzduchu ktorý dýchame

PPM Ozónu Množstvo koncentrácie ozónu v ovzduší vyjadrujeme pomocou jednotky PPM (parts-per-million), čo znamená počet častíc na jeden milión častíc.


Bežná koncentrácia ozónu v ovzduší sa pohybuje na úrovni 0,005 až 0,02 ppm, výnimočne 0,05 ppm. Táto koncentrácia nie je pre človeka, zvieratá a rastliny nebezpečná, napriek tomu, už v takto nízkych koncentráciách ozón likviduje mikroorganizmy.

Čistenie, dezinfekcia a odstraňovanie zápachov sa ale vykonáva tzv. "šokovou metódou", kedy je v priestore koncentrácia ozónu zvýšená na 25 až 50 ppm, čo je cca. 2500 násobok bežnej koncentrácie.

Takéto množstvo ozónu je pre ľudí a zvieratá nebezpečné s vysokým rizikom trvalého poškodenia zdravia alebo smrti.

Preto je dôležité pred samotnou ozonizáciou z priestoru odstrániť všetky rastliny a zvieratá. Počas procesu do priestoru vstupuje iba obsluha generátora ozónu vybavená príslušnými bezpečnostnými prvkami. Celý proces trvá v závislosti od veľkosti priestoru od 1 hodiny po niekoľko hodín.

Ozón je nestabilná chemická látka, ktorá sa po ukončení ozonizácie rýchlo rozpadá späť na kyslík O2.

Po ukončení čistenia, dezinfekcie alebo odstránenia zápachov, Vám späť odovzdáme vydenzifikované priestory, v ktorých koncentrácia ozónu dosahuje hodnoty, ktoré sa vyskytujú bežne vo vzduchu.

Ako jediný na Slovensku využívame pri práci certifikované a pravidelne kalibrované merače ozónu, ktorými vieme potvrdiť bezpečnosť ozonizovaného priestoru.

Pri odborne prevedenom čistení ozónom nehrozí našim klientom žiadne nebezpečenstvo a priestory budú zbavené baktérií, vírusov, plesní a zápachov.