Časté otázky

Odstraňuje Ozón zápach natrvalo?

Ozón pachy nemaskuje ako to robia rôzne chemické prostriedky, parfumy, ale natrvalo odbúrava. Ak neboli zdroje zápachu odstránené, nemôžeme zaručiť, že zápach sa časom do prostredia opäť nevráti.

Príklad: Zatuchnutý pach v miestnosti spôsobujú rôzne plesne, huby a baktérie, ktoré vznikajú v dlhodobo vlhkých a nevetraných priestoroch. Tie ozón natrvalo zlikviduje. Pokiaľ sa však priestor naďalej nebude dostatočne vetrať, zápach sa do priestorov určite vráti.


Je Ozón zdraviu škodlivý?

Ozón sa vyskytuje prirodzene v prírode a v ovzduší. Bežné koncentrácie dosahujú úroveň 0,03 až 0,1 ppm*. Na tejto úrovni je množstvo patogénov udržané na prijateľnej miere a neškodí vyšším formám života (fauna, flóra, človek). Vo vysokých koncentráciách je ozón toxický a preto pri práci s ním je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Naša spoločnosť používa dýchacie masky, obleky a samozrejme profesionálne zariadenia na meranie množstva ozónu.

Ozón je pre ľudský čuch ľahko rozpoznateľný už pri nízkych zdraviu bezpečných koncentráciách, ktoré donútia človeka takýto priestor opustiť. Ozón je však na rozdiel od chemických prostriedkov používaných v domácnostiach nestály. Neukladá sa do pórov čalúnení, textílií, kobercov, stien, ale sa rýchlo rozpadá na kyslík O2. Preto ozón nie skladovateľný a na jeho tvorbu sa využívajú generátory ozónu.

Nižšie sú uvedené bezpečné koncentrácie ozónu v ovzduší pre trvalé pôsobenie na človeka. Existujú aj výnimky, ktorým môže spôsobiť zdravotné komplikácie (bolesti hlavy, nevoľnosť, ťažšie dýchanie) aj mierne zvýšená koncentrácia ozónu - citlivý, starší ľudia.

  • Trvalé pôsobenie 24 hod. koncentrácia 0,05 ppm
  • Trvalé pôsobenie 8 hod. koncentrácia 0,1 ppm
  • Krátkodobé pôsobenie koncentrácia 0,3 ppm

Ako dlho trvá proces ozonizácie?

Všetko záleží od úrovne znečistenia. Základná deodorizácia môže trvať cca. 30 minút. Pokiaľ však budete chcieť odstrániť cigaretový zápach v priestoroch, ktoré boli dlhodobo vystavené cigaretovému dymu, proces je nutné niekoľko krát opakovať.


Odstráni Ozón prach alebo škvrny?

Nie! Ozón pracuje na molekulovej, resp. bunkovej úrovni, kde likviduje vírusy, baktérie, plesne, pôvodcov zápachov. Ozón nie je kúzelná palička, ktorá nahradí mop alebo vysávač.


Ozón a vplyv na kovy?

Ozón má aj napriek svojim silným oxidačným vlastnostiam minimálny vplyv na kovy, s výnimkou striebra. Strieborné retiazky, prstene, príbory, atď. odporúčame odstrániť z ozonovaného priestoru.