Ako to prebieha

Čistenie a dezinfekciu ozónom nevykonávame v priestore so zvýšenou vlhkosťou (>80%), napríklad čerstvo vytepovaný a ešte vlhký interiér vozidla, vytopená nehnuteľnosť,...

Informácie k aktuálnej situácii

Domácnosti


Nehnuteľnosti (V nehnuteľnosti je potrebné zabezpečiť pripojenie k elektrickej sieti.)

 • Pred našou návštevou je bezpodmienečne nutné odstrániť z priestoru všetky rastliny a domáce zvieratá.
 • Pred naším príchodom odporúčame vyvetrať.
 • Pootvárať všetky skrine, zásuvky, ...
 • Počas procesu sa v priestore nemôže nikto nachádzať. Do priestoru môže vstupovať iba povolaná osoba vybavená ochrannými prostriedkami. Je potrebné aby klient zabezpečil pracovníkovi osobu, ktorá mu umožní vstup do ošetrovaného priestoru, prípadne inak zabezpečí vstup.
 • Vyvetranie.
 • Ukončenie procesu ozónovania.

Autá (Čistenie, dezinfekcia a odstránenie zápachu z klimatizácie a interiéru vozidla)

 • Ozonizácii vozidla nepredchádza žiaden technický zásah do vozidla.
 • Pred ozonizáciou odporúčame vymeniť peľový/kabínový filter.
 • Cez autozapaľovač, alebo na 230V pripojíme generátor ozónu.
 • Počas ozonizácie je vozidlo naštartované a spustený vnútorný okruh ventilácie.
 • Po ukončení procesu je nutné auto niekoľko minút vyvetrať.

Podnikatelia


Nehnuteľnosti (V nehnuteľnosti je potrebné zabezpečiť pripojenie k elektrickej sieti.)

 • Počas ozonizácie sa v priestore nemôžu zdržiavať ľudia, živé zvieratá ani rastliny. Ak je možné prevádzku vyvetrať, celý proces odporúčame ukončiť dve hodiny pred otvorením. V prípade, že sú priestory uzatvorené a vetranie možné nie je, z dôvodu bezpečnosti a objednanej služby odporúčame nevstupovať 24 hodín do takéhoto priestoru. Z tohto dôvodu ozonizáciu vykonávame aj mimo otváracích hodín. Všetko záleží od dohody s klientom.
 • Klimatizáciu a ventiláciu je odporúčame vypnúť, resp. ztlmiť
 • Pred naším príchodom odporúčame vyvetrať.
 • Počas procesu sa v priestore nemôže nikto nachádzať. Do priestoru môže vstupovať iba povolaná osoba vybavená ochrannými prostriedkami. Je potrebné aby klient zabezpečil pracovníkovi osobu, ktorá mu umožní vstup do ošetrovaného priestoru, prípadne inak zabezpečí vstup.
 • Vyvetranie.
 • Ukončenie procesu ozónovania.

Autá, vozový park (Čistenie, dezinfekcia a odstránenie zápachu z klimatizácie, čalúnení a interiéru vozidla)

 • V prípade ozonizácie autobusov, minibusov, ťahačov, atď. je nutné v blízkosti zabezpečiť pripojenie k eletrickej sieti. To neplatí pri osobných vozidlách, kde generátor pripájame cez autozapaľovač.
 • Počas ozonizácie je auto naštartované a spustený vnútorný okruh ventilácie.
 • Po ukončení procesu je nutné vozidlo na niekoľko minút vyvetrať.